kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Höganäs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Farhults kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Smedberg Produktion AB.

Källor:
Pdf: ”Svenska kyrkan i Kullabygden” 2013.
Pdf: ”Farhults kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”: Lunds stift 2015. Kerstin Börjesson.
Webb: Kulla pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.2140, 12.7122