Stacks Image 259943

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Höganäs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Farhults kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Pdf: ”Svenska kyrkan i Kullabygden” 2013.
Pdf: ”Farhults kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”: Lunds stift 2015. Kerstin Börjesson.
Webb: Kulla pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.2140, 12.7122

Stacks Image 259946