kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Höganäs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Arilds kapell


Vill du istället se en film om kapellet?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


Foto: Lunds stift Kerstin Börjesson.

(Se en film om kapellet)

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift Kerstin Börjesson.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan, Brunnby församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Pdf: ”Arilds kapell - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Kerstin Börjesson. 2015.
Bok: ”Skånes kyrkor - En kulturhistorisk resa genom 1000 år”. Caroline Ranby. ISBN 978-91-7545-204-3


Gps: 56.2739, 12.5750