Stacks Image 240095

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ängelholms kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Ausås kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Film: Christer Smedberg.
Källor:
Webb: Strövelstorps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: ”Inskriften på den medeltida dopfunten i Ausås kyrka läst och identifierad”. Fornvännen. Anna Blennow.
Pdf: ”
Ausås kyrka. Kulturhistorisk karakteristik och bedömning.” Lunds stift 2016. jais arkitekter Karl Johan Kember.

Gps: 56.1670, 12.8875

Stacks Image 240110