kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Ängelholms kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Ausås kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Strövelstorps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: ”Inskriften på den medeltida dopfunten i Ausås kyrka läst och identifierad”. Fornvännen. Anna Blennow.
Pdf: ”Ausås kyrka. Kulturhistorisk karakteristik och bedömning.” Lunds stift 2016. jais arkitekter Karl Johan Kember. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)

Gps: 56.1670, 12.8875