Stacks Image 242491

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Helsingborgs kommun
Välluvs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Välluvs kyrka

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Kropps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Välluvs kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Kerstin Börjesson.
Bok: ”Sveriges kyrkor - konsthistoriskt inventarium - Skåne band II häfte 1. Luggude härad sydvästra delen”. Torsten Mårtensson 1963.

Gps: 56.0198, 12.7983

Stacks Image 242507