Stacks Image 289812

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Helsingborgs kommun
Råå begravningskapell

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Råå begravningskapell

Fotograferad och producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Webb: Svenska kyrkan Helsingborg.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.0057, 12.7308

Stacks Image 289831