Stacks Image 289812

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Helsingborgs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Råå begravningskapell

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Svenska kyrkan Helsingborg.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.0057, 12.7308

Stacks Image 289831