Stacks Image 289485

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Helsingborgs kommun
Rydebäcks kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Rydebäcks kyrka

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Pdf: ”Rydebäcks kyrka”. Kvistofta församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8
Pdf: ”
Rydebäcks kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Kristina Simonsson.

Gps: 55.9658, 12.7742

Stacks Image 289504