Stacks Image 242264

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Helsingborgs kommun
Kvistofta kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Kvistofta kyrka

Producerad 2027 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lund stift / Jais arkitekter, Kristina Simonsson & Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Svenskt biografiskt lexikon.
Folder: ”Välkommen till Kvistofta kyrka”.
Pdf: ”
Kvistofta kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Kristina Simonsson.

Gps: 55.9692, 12.8294

Stacks Image 242251