Stacks Image 301077

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Helsingborgs kommun
Hässlunda kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Hässlunda kyrka

Producerad 2016 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Christer Smedberg / Pär-Martin Holmberg HioPhoto.

Källor:
Pdf: ”Hässlunda kyrka”. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning. Lunds stift Kerstin Börjesson 2015.
Pdf: ”Hässlunda kyrka”. Evy Hansson och Olof Tholander.
Webb: Kropps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.0277, 12.8976

Stacks Image 301087