kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Helsingborgs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Hässlunda kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Christer Smedberg / Pär-Martin Holmberg HioPhoto.

Källor:
Pdf: ”Hässlunda kyrka”. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning. Lunds stift Kerstin Börjesson 2015.
Pdf: ”Hässlunda kyrka”. Evy Hansson och Olof Tholander.
Webb: Kropps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.0277, 12.8976