Stacks Image 285364

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Helsingborgs kommun
Gustav Adolfs kyrka Helsingborg

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Gustav Adolfs kyrka Helsingborg

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan i Helsingborg
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Pdf: ”
Gustav Adolfs kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning." Lunds stift 2015. Kristina Simonsson.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.0384, 12.7025

Stacks Image 285351