kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Helsingborgs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Gustav Adolfs kyrka Helsingborg


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter, Kristina Simonsson.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan i Helsingborg
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Pdf: ”Gustav Adolfs kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Kristina Simonsson. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8


Gps: 56.0384, 12.7025


Stacks Image 285351