Stacks Image 260010

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Helsingborgs kommun
Frillestads kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Frillestads kyrka

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Pdf: ”Frillstads kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift Kerstin Börjesson 2016.
Webb: Kropps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.0172, 12.8408

Stacks Image 259999