kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Helsingborgs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Frillestads kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Pdf: ”Frillstads kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift Kerstin Börjesson 2016.
Webb: Kropps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.0172, 12.8408

Stacks Image 259999