Stacks Image 260000

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Helsingborgs kommun
Fleninge kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Fleninge kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Kerstin Börjesson Lunds stift / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Pdf: ”Fleninge kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Kerstin Börjesson.
Webb: Allerums pastorat.

Gps: 56.1118, 12.7911

Stacks Image 259989