Stacks Image 311140

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Helsingborgs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Fjärestads kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter, Kristina Simonsson.
Källor:
Webb: Helsingborgs stadslexikon.
Webb: Kvistofta församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Pdf: ”
Fjärestads kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Kristina Simonsson.

Gps: 55.9857, 12.8413

Stacks Image 311129