Stacks Image 241246

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Helsingborgs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Elinebergskyrkan Helsingborg

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Svenska kyrkan i Helsingborg.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Elinebergs kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Kristina Simonsson.

Gps: 56.0294, 12.7303

Stacks Image 241235