kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Helsingborgs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Bårslövs kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Bårslövs kyrka. Helsingborgs stadslexikon. Peter Carelli.
Folder: ”Bårlövs kyrka anno 1858”. Kvistofta församling.
Pdf: ”Bårslövs kyrka – kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Kristina Simonsson. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)
Bok: ”Sveriges kyrkor - konsthistoriskt inventarium - Skåne band II häfte I. Luggude härad sydvästra delen”. Torsten Mårtensson 1963.

Gps: 56.0054, 12.8151


Stacks Image 255150