Stacks Image 255163

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Helsingborgs kommun
Bårslövs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Bårslövs kyrka

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Bårslövs kyrka. Helsingborgs stadslexikon. Peter Carelli.
Folder: ”Bårlövs kyrka anno 1858”. Kvistofta församling.
Pdf: ”
Bårslövs kyrka – kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Kristina Simonsson.
Bok: ”Sveriges kyrkor - konsthistoriskt inventarium - Skåne band II häfte I. Luggude härad sydvästra delen”. Torsten Mårtensson 1963.

Gps: 56.0054, 12.8151

Stacks Image 255150