kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Helsingborgs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Bårslövs kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


Foto: Lunds stift / Jais arkitekter Kristina Simonsson / Christer Smedberg.

(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter Kristina Simonsson / Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Bårslövs kyrka. Helsingborgs stadslexikon. Peter Carelli.
Folder: ”Bårlövs kyrka anno 1858”. Kvistofta församling.
Pdf: ”Bårslövs kyrka – kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Kristina Simonsson. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)
Bok: ”Sveriges kyrkor - konsthistoriskt inventarium - Skåne band II häfte I. Luggude härad sydvästra delen”. Torsten Mårtensson 1963.

Gps: 56.0054, 12.8151


Stacks Image 255150