Stacks Image 234724

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Helsingborgs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Adolfsbergskyrkan Helsingborg

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Film: Christer Smedberg.

Källor:
Pdf: ”
Adolfsbergskyrkan - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Kristina Simonsson.
Webb: Helsingborgs pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.0456, 12.7468

Stacks Image 234709