Stacks Image 234724

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Helsingborgs kommun
Adolfsbergskyrkan Helsingborg

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Adolfsbergskyrkan Helsingborg

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Pdf: ”
Adolfsbergskyrkan - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Kristina Simonsson.
Webb: Helsingborgs pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.0456, 12.7468

Stacks Image 234709