kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Helsingborgs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Adolfsbergskyrkan Helsingborg


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Smedberg Produktion AB.

Källor:
Pdf: ”Adolfsbergskyrkan - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Kristina Simonsson.
(klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)
Webb: Helsingborgs pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.0456, 12.7468