Stacks Image 300675

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Landskrona kommun
Härslövs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Härslövs kyrka

Producerad 2016 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter Kristina Simonsson.

Källor:
Webb: Landskrona församling.
Webb: Svenskt biografiskt lexikon.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Härslövs kyrka - kulturhistorisk karakteristik och bedömning”. Kristina Simonsson. Lunds stift 2015.

Gps: 55.9327, 12.8737

Stacks Image 300685