Stacks Image 267008

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Landskrona kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Sankt Ibis nya kyrka Ven (avlyst)

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister
Pdf: ”När Gud flyttar ut – ödekyrkor förr och nu”. Jes Weinberg.

Gps: 56.0294, 12.7303