Stacks Image 267008

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Landskrona kommun
Sankt Ibis nya kyrka Ven (avlyst)

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sankt Ibis nya kyrka Ven (avlyst)

Audioguiden producerad 2015 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Webb: Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister
Pdf: ”När Gud flyttar ut – ödekyrkor förr och nu”. Jes Weinberg.

Gps: 56.0294, 12.7303