Stacks Image 239859

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Landskrona kommun
Vadensjö kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Vadensjö kyrka

Producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter Karl Johan Kember.

Källor:
Webb: Landskrona församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Vadensjö kyrka - kulturhistorisk karakteristik och bedömning”. Karl Johan Kember. Lunds stift 2015.

Gps: 55.9039, 12.9013

Stacks Image 239850