Stacks Image 236399

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Landskrona kommun
Örja kyrka (kyrkan tagen ur bruk)

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Örja kyrka (kyrkan tagen ur bruk)

Producerad 2015 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Kyrkans Tidning 19 april 2012.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.8808, 12.8811