kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Landskrona kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Örja kyrka (kyrkan tagen ur bruk)


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.
Källor:

Kyrkans Tidning 19 april 2012.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.8808, 12.8811