Stacks Image 236399

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Landskrona kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Örja kyrka (tagen ur bruk)

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Kyrkans Tidning 19 april 2012.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.8808, 12.8811