Stacks Image 242087

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun
Vombs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Vombs kyrka

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Veberöds församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Vombs kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning." Lunds stift. Max Laserna 2014

Gps: 55.6729, 13.5525

Stacks Image 242101