Stacks Image 239801

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun
Veberöds kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Veberöds kyrka

Producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / Max Laserna.

Källor:

Pdf: ”Veberöds kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning". Lunds stift. Max Laserna 2014.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 55.6344, 13.4894

Stacks Image 239817