Stacks Image 239801

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Veberöds kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / Max Laserna.
Källor:
Pdf: ”Veberöds kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning". Lunds stift. Max Laserna 2014.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 55.6344, 13.4894

Stacks Image 239817