Stacks Image 239825

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun
Vallkärra kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Vallkärra kyrka

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Webb: Torns församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Vallkärra kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning". Lunds stift. Max Laserna. 2014.

Gps: 55.7408, 13.1714

Stacks Image 239841