Stacks Image 271858

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun
Södra Sandby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Södra Sandby kyrka

Producerad 2016 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift, Max Laserna.

Källor:
Webb: Södra Sandby församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Södra Sandby kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Max Laserna. Lunds stift 2015.

Gps: 55.7217, 13.3411

Stacks Image 271849