Stacks Image 272190

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun
Stångby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Stångby kyrka

Framtagen 2022 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Webb: Torns församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Pdf: ”
Stångby kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning". Lunds stift. Max Laserna. 2015.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 55.7650, 13.1719

Stacks Image 272184