Stacks Image 271716

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Silvåkra kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Veberöds församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Pdf: ”
Silvåkra kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning". Lunds stift Max Laserna 2014.

Gps: 55.6844, 13.4953

Stacks Image 271705