Stacks Image 289588

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun
Revinge kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Revinge kyrka

Filmad och producerad 2020 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Webb: Södra Sandby församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Bok: ”Skånes kyrkor - En kulturhistorisk resa genom 1000 år”. Caroline Ranby. ISBN 978-91-7545-204-3
Pdf: ”
Revinge kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Max Laserna 2014.

Gps: 55.7267, 13.4622

Stacks Image 289607