Stacks Image 289588

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Revinge kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Södra Sandby församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Bok: ”Skånes kyrkor - En kulturhistorisk resa genom 1000 år”. Caroline Ranby. ISBN 978-91-7545-204-3
Pdf: ”
Revinge kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Max Laserna 2014.

Gps: 55.7267, 13.4622

Stacks Image 289607