Stacks Image 247236

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun
Petersgårdens kyrka Lund

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Petersgårdens kyrka Lund

Filmad och producerad 2020 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Webb: Sankt Peters kloster församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Möte med Tore Ekelin ” ur Källan, församlingsblad för Källstorps församling vintern/våren 2007.
Pdf: ”
Petergårdens kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Max Laserna.

Gps: 55.7023, 13.1763

Stacks Image 247225