kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Lunds kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Håstads kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Smedberg Produktion AB.

Källor:
Webb: www.scandia.hist.lu.se ”Bidrag till tolkningen av Knut den heliges gåvobrev till Lunds domkyrka år 1085”. Curt Weibull 2008.
Webb: Torns församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Håstad kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Max Laserna. Lunds stift 2015. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)

Gps: 55.7741, 13.2270