Stacks Image 300696

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun
Håstads kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Håstads kyrka

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: www.scandia.hist.lu.se ”Bidrag till tolkningen av Knut den heliges gåvobrev till Lunds domkyrka år 1085”. Curt Weibull 2008.
Webb: Torns församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Håstad kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Max Laserna. Lunds stift 2015.

Gps: 55.7741, 13.2270

Stacks Image 300706