Stacks Image 297065

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun
Hardeberga kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Hardeberga kyrka

Filmad och producerad 2020 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Webb: Södra Sandby församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Hardeberga kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning". Lunds stift. Max Laserna 2014.
Folder: ”Niklis-runorna i Hardeberga”. Kyrkoherde Niclas Loive.

Gps: 55.6978, 13.2936

Stacks Image 297083