Stacks Image 285333

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun
Gödeslövs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Gödeslövs kyrka

Producerad 2020 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / Max Laserna & HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

Källor:

Webb: Genarps församling.
Pdf: ”
Gödelövs kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning.” Lunds stift. Max Laserna. 2014.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 55.6146, 13.4044

Stacks Image 285320