kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Lunds kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Bosebo gamla kyrka Lund


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Bok: "Kulturen runt" 1977.
Utdrag ur bok av M Ullén. Avsnitt om träsnidare Sven Nilsson-Morin.

Gps: 55.7052, 13.1976