Stacks Image 253791

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Bosebo gamla kyrka Lund

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Bok: "Kulturen runt" 1977.
Utdrag ur bok av M Ullén. Avsnitt om träsnidare Sven Nilsson-Morin.

Gps: 55.7052, 13.1976