Stacks Image 236510

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun
Österängskyrkan Kristianstad

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Österängskyrkan Kristianstad

Filmad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan Kristianstad.
Bok: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Från Sankt Olof till Sankta Anna. Kyrkobyggande i Lunds stift under andra hälften av 1900-talet”. Per-Olof Ahrén & Lena Sjöstrand. ISBN 91-88552-41-1

Gps: 56.0428, 14.1805

Stacks Image 236499