Stacks Image 242067

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun
Vånga kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Vånga kyrka

Filmad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Uppmana-Vånga församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4
Bok: ”Vånga kyrka genom tiderna”, Benkt Olén.

Gps: 56.1815, 14.3747

Stacks Image 242101