Stacks Image 242229

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Vilans kyrka Kristianstad

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Svenska kyrkan Kristianstad.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Uppsats: ”Randi Fisher – analys av tre muralmålningar på Hotell Malmen i Stockholm”. VT 2015 Elisabeth Hagesund Linköpings universitet.

Gps: 56.0201, 14.1449

Stacks Image 242220