kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Kristianstads kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Vilans kyrka Kristianstad


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och redigering: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan Kristianstad.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Uppsats: ”Randi Fisher – analys av tre muralmålningar på Hotell Malmen i Stockholm”. VT 2015 Elisabeth Hagesund Linköpings universitet.


Gps: 56.0201, 14.1449


Stacks Image 242220