Stacks Image 244837

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Träne kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Vä Skepparslövs pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Folder: ”Träne kyrka och dess inventarier”. Nils-Olof Jinnesten,
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4

Gps: 55.9889, 13.9914

Stacks Image 244826