Stacks Image 312768

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun
Trolle-Ljungby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Trolle-Ljungby kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Christer Smedberg / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Webb: Fjälkinge pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4

Gps: 56.0213, 14.3701

Stacks Image 312757