Stacks Image 312768

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Trolle-Ljungby kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Fjälkinge pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4

Gps: 56.0213, 14.3701

Stacks Image 312757