Stacks Image 272577

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Skepparslövs kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Vä-Skepparslövs pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4
Bok: ”Kyrkobyggnader 1760-1860” Del 1 Skåne och Blekinge. ISBN 91-7192-774-3
Bok: ”Fataburen - Nordiska museets och Skansens årsbok 1944”.

Gps: 56.0147, 14.0680

Stacks Image 272556