Stacks Image 244823

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Eslövs kommun
Trollenäs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Trollenäs kyrka

Producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift.

Källor:
Pdf: ”Trollenäs kyrka - utvändig renovering”. Lotta Eriksson. Regionmuseet Kristianstad 2006.
Webb: Svenska kyrkan i Eslöv.
Webb: Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 55.8641, 13.2441

Stacks Image 244812