Stacks Image 289680

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun
Rinkaby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Rinkaby kyrka

Filmad och producerad 2020 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Fjälkinge pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: ”Rinkabys Historia - samlade historier från Rinkaby, Skåne.” Tyra Östberg. Publicerad: IOGT-föreningens Hembygdens Jul år 1968
Folder: ”Rinkaby kyrka 1250-1982.
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4

Gps: 55.9842, 14.2700

Stacks Image 289699