Stacks Image 247465

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun
Oppmanna kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Oppmanna kyrka

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Oppmanna-Vånga församlingar.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4

Gps: 56.1519, 14.2996

Stacks Image 247454