Stacks Image 278765

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun
Nosaby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Nosaby kyrka

Filmad och producerad 2020 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Nosaby församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: 470 Nya Kyrkor. Bidrag till Sveriges arkitekturhistoria. Jakob Lindbland. ISBN 978-91-7209-536-6
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4

Gps: 56.0521, 14.1938

Stacks Image 278754