kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Kristianstads kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Nosaby kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Nosaby församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: 470 Nya Kyrkor. Bidrag till Sveriges arkitekturhistoria. Jakob Lindbland. ISBN 978-91-7209-536-6
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4

Gps: 56.0521, 14.1938

Stacks Image 278754