Stacks Image 293540

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun
Kiaby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Kiaby kyrka

Filmad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Fjälkinge pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4

Gps: 56.0660, 14.3334

Stacks Image 293529