Stacks Image 285352

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Gustav Adolfs kyrka Viby

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Fjälkinge pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4
Bok ” ”De kallades Snapphanar. Friskyttar, rövare och bondeuppbåd”. Kim Hazelius. ISBN 91-89336-40-2

Gps: 56.0106, 14.2483

Stacks Image 285339