Stacks Image 256090

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun
Djurröds kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Djurröds kyrka

Fotograferad och producerad av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Vä-Skepparslövs pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4

Gps: 55.9964, 13.8868

Stacks Image 256077