Stacks Image 236745

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Simrishamns kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Östra Tommarps kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift/Regionmuseet Kristianstad Kerstin Börjesson.
Källor:
Webb: ”Linné mätte dödskallar i Östra Tommarps kyrka”. Ystads Allehanda 2007-08-16. Null Saxo.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Muntlig information från Gärsnäs församling.

Gps: 55.5329, 14.2381

Stacks Image 236734