Stacks Image 236563

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Simrishamns kommun
Östra Herrestads kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Östra Herrestads kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift/Regionmuseet Kristianstad Kerstin Börjesson/Gärdsnäs pastorat Ulrika Wallebom.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Skåne - på historisk rundresa”. Jesper Asmussen. ISBN 978-87-7900-972-1
Bok: ”Svenska kyrkmålningar från medeltiden”. Bengt G Söderberg 1951.
Muntlig information från Gärsnäs församling.

Gps: 55.5262, 14.1667

Stacks Image 236552