kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Simrishamns kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Östra Herrestads kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


Foto: Lunds stift/Kerstin Börjesson/Gärdsnäs pastorat Ulrika Wallebom.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift/Regionmuseet Kristianstad Kerstin Börjesson/Gärdsnäs pastorat Ulrika Wallebom.


Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Skåne - på historisk rundresa”. Jesper Asmussen. ISBN 978-87-7900-972-1
Bok: ”Svenska kyrkmålningar från medeltiden”. Bengt G Söderberg 1951.
Muntlig information från Gärsnäs församling.


Gps: 55.5262, 14.1667


Stacks Image 236552