Stacks Image 239836

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Simrishamns kommun
Vallby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Vallby kyrka

Producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Christer Smedberg / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:

Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: ”En nyupptäckt Sighraf-kyrka i Skåne”. Curt Wallin. Fornvännen 43.
Bok: ”Handbok för resor till skånska slott och sevärdheter”. Ragnar Lönnäng. ISBN 91-631-8349-8
Bok: ”Skåne - på historisk rundresa”. Jesper Asmunssen. ISBN 978-87-7900-972-1
Informationspärm i kyrkan.

Gps: 55.4977, 14.2057

Stacks Image 239852