kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Simrishamns kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Simris kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Skåne - på historisk rundresa”. Jesper Asmunssen. ISBN 978-87-7900-972-1
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8


Gps: 55.5354, 14.3218


Stacks Image 272892