Stacks Image 272903

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Simrishamns kommun
Simris kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Simris kyrka

Producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Skåne - på historisk rundresa”. Jesper Asmunssen. ISBN 978-87-7900-972-1
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 55.5354, 14.3218

Stacks Image 272892