Stacks Image 289868

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Simrishamns kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Rörums kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: ”I Sankta Gertruds fotspår”. Ystads Allehanda 12 februari 2010. Lollo Bark.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Rörum och Vik genom tiderna”. Rörums byalag 1989.

Gps: 55.6309, 14.2488

Stacks Image 289887