Stacks Image 293578

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Simrishamns kommun
Knäbäckskapellet

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Knäbäckskapellet

Knäbäckskapellet kallas också Knäbäckshusens kapell eller Sankt Nicolai kapell, och är inrymt i en ålabod som flyttades hit 1958.

Husen hade rivits när försvaret ville utvidga skjutfältet vid Ravlunda, och byggnadsmaterialet användes för att bygga upp nya Knäbäckshusen söder om Stenshuvud. Fiskarna själva tyckte att de nya husen blev för dyra, men en av personerna som flyttade in i Knäbäckshusen var kyrkoherde Albert Lindberg, och det var tack vare honom som en av ålabodarna gjordes om till ett enkelt kapell.

Kapellet används för bland annat dop och bröllop. Tidigare förekom även en regelbunden sommargudstjänsthållning med mässor varje söndag under sommaren.
Knäbäckskapellet är öppet året runt.
Stacks Image 293605